Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, kepillik

 • Tehnologiýamyz

  Döwrebap çyzgy we tenon gurluşlarymyz uzaldylan kanwanyň wagtyň geçmegi bilen görnüşini we reňkini saklamagyny üpjün edýär.

 • Bilermenler topary

  Önümçilige gönükdirilen 80-100 işgäriň we 10 sany uly gözleg we ösüş inerseneriniň energiýasy bilen çekeleşikler.

 • 100% kepillik

  Çarçuwalarymyz, import edilýän sosna agajy bilen üns bilen ýasaldy.

 • Çalt eltip bermek

  Harytlary çalt, netijeli eltýäris, ýygy-ýygydan sarp edýäris we anyk iş bölünişigi bar.

KOMPANI OFANY ÖSÜŞ

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

Hyzmatdaşlarymyz

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.